V roce 2020 získala firma SOT AGENCY s. r. o., podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační́ program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Pražský́ voucher na inovační projekty (REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Vytvoření dohledového řešení, který by umožnil snížit zákazníkům obavy o jejich blízké. Očekávaným výstupem měla být nabídka online dohledové služby.

Projekt Vytvoření dohledového řešení je spolufinancován Evropskou unií.

VYTVOŘENÍ DOHLEDOVÉHO ŘEŠENÍ

Společnost se zabývá vývojem bezpečnostního dohledového zařízení pro seniory schopného komunikace a napojení na běžné typy pultů centrální ochrany. Jedná se o high-tech řešení s vysokou mírou přidané hodnoty .

 
Vyvíjené zařízení je ve formě chytrého náramku, je kladen důraz na dobrou viditelnost a rozlišení tlačítek pomocí různých barev (je zde např. také SOS tlačítko). Zařízení obsahuje GPS lokátor a další senzory, které monitorují pozici, pohyb a stav seniora. Hlavní konkurenční výhodou společnosti je ale napojení tohoto chytrého náramku na pult centrální ochrany a neustálá kontrola seniora operačním střediskem. To má za úkol monitorovat aktivity seniora, sledovat, zda nedošlo k rizikovému chování (např. pád, pohyb v nestandardním prostoru, změna fyziologických funkcí – např. tep nebo tlak), ale také bude zajišťovat veškerou komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému v případě podezření na akutní ohrožení na životě. Vývoj tohoto řešení je souladu s podnikovou strategií, která je zaměřena na rozvoj služeb založených na využití vzdálených senzorů a zpracování dat z nich v operačním středisku.