SOT AGENCY s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, působící na českém bezpečnostním trhu od roku 2010. Svou úspěšnost zakládá na vysoce profesionálním a individuálním přístupu k bezpečnostním potřebám každého klienta. Osobní kontakt s klientem umožňuje rychlé řešení veškerých bezpečnostních požadavků a zároveň včasnou eliminaci potenciálních hrozeb a rizik.

Hlavní a jedinou náplní společnosti SOT AGENCY s.r.o. je poskytování bezpečnostních služeb na nejvyšší úrovni v rozsahu vymezeném zákony a předpisy České republiky. Poskytujeme komplexní bezpečnostní služby od poradenské a konzultační činnosti, až po samotné zajišťování objektové bezpečnosti a fyzické ochrany osob a majetku.

Základ společnosti je tvořen našimi pečlivě vybranými zaměstnanci, kteří splňují přísná bezpečnostní kritéria, která jsou kladena na poskytovatele bezpečnostních služeb v 21. století.

Nedílnou součástí našeho týmu jsou stálé výjezdové skupiny, dislokované v jihočeském a středočeském kraji, které umožňují v případech, mimořádné události bezpečnostního charakteru, rychle a efektivně posílit objektovou bezpečnost a v co nejkratším čase eliminovat vzniklou hrozbu.

SOT AGENCY s.r.o. disponuje moderním pultem centrální ochrany (PCO) a vlastním týmem zkušených technických specialistů, kteří poskytují montáž moderních elektronických bezpečnostních prvků.

Na základě požadavku a potřeb klienta naše společnost rovněž poskytuje zajištění společenských a firemních akcí.

V rámci edukační činnosti naše společnost pořádá školící programy související s bezpečnostní problematikou, zajišťujeme střelecké a zdravotní kurzy.