Provádíme bezpečnostní audity

Cílem každého bezpečnostního auditu je nezávislé a objektivní posouzení stávajícího stavu bezpečnosti, zjištění a odhalení veškerých nedostatků, zhodnocení účinnosti opatření a navrhnutí řešení ke zvýšení úrovně bezpečnosti v posuzované společnosti.

Bezpečnostní audit je systematický a podrobně zdokumentovaný proces získávání auditních informací, jehož výstupem je auditní zpráva.

Zajištujeme rizikové obchodní schůzky (TRAVEL RISK MANAGEMENT)

Nabízíme možnost komplexního zajištění rizikových obchodních schůzek od prověření protistrany až po samotnou realizaci obchodního jednání.

Disponujeme flotilou reprezentativních vozidel a speciálně vyškoleným bezpečnostním personálem, včetně materiálně technického vybavení. 

Provádíme nezávislé bezpečnostní poradenství

Na základě individuálních potřeb klienta (fyzická nebo právnická osoba), provedeme nezbytná interní šetření s cílem nastavit vhodné bezpečností postupy.

Hlavním cílem je  eliminace hrozeb a rizik, které mohou způsobit ekonomické ztráty a případné jiné újmy.